23 maart: Repair Café 9u30-12u30

Op zaterdag 23 maart tussen 9u30 en 12u30 organiseren we opnieuw een Repair Café. Plaats van afspraak: Bibliotheek, Westelsebaan 134 in Averbode. Dit Repair Café maakt deel uit van het LAB Noord-Hageland dat Vormingplus OB opgezet heeft.

Breng je kapotte spullen mee om te herstellen met de hulp van de aanwezige Handige Harry’s en Mariekes of kom gewoon eens langs om een kijkje te nemen. Je kan al zeker terecht op dit Repair Café voor het herstellen van kleding, klein electro, fietsen en lijm- en plakwerkjes.

De herstellingen zijn gratis, enkel het gebruikte materiaal is te betalen. Wil je zeker zijn dat je herstelling kan doorgaan breng dan de reservestukken (rits, knop, remblokjes…) mee.

En terwijl je wacht of na de herstelling kan je aan de bar een kop koffie, biertje of fruitsap drinken en nakaarten met buren of kennissen.

Meer info vind je op www.repaircafe.org en https://www.bewustverbruiken.be/rubriek/wij-repareren

Stroomversneller.be – Stem t.e.m. 7 oktober

7 oktober: 212 stemmen behaald ! Bedankt aan iedereen die heeft gestemd.

Het Vlaams Energie Agentschap heeft het projectvoorstel voor een elektrische deelwagen met laadpaal gekoppeld aan de PV-installatie op het dak van De Hemmekes in Zichem goedgekeurd. De PV-installatie zal het ontmoetingscentrum van groene stroom voorzien en de niet verbruikte stroom zal worden opgeslagen in een batterij  om de elektrische deelwagen op te kunnen laden. Deze combinatie verhoogt het rendement van de PV installatie.  De elektrische wagen zal aangekocht worden door de stad en zal gedeeld worden tussen de stadsdiensten en de burgers.

Indien 191 burgers van Scherpenheuvel-Zichem op dit project stemmen ontvangt de stad een  startkapitaal van € 22.924 om het project te realiseren.

Stroom mee en stem op dit project via www.stroomversneller.be.

Handleiding bij het stemmen op Stroomversneller.be

14 september: Infoavond voor energiecoöperanten

Voor het pilootproject van HagelandStroomt zoeken wij coöperanten om samen te investeren in zonnepanelen op De Hemmekes. Dit pilootproject is in nauwe samenwerking met de milieudienst van Scherpenheuvel-Zichem voorbereid en hopelijk een eerste van een reeks succesvolle hernieuwbare energieprojecten van en voor de burgers in het Hageland.

Op de infoavond wordt het pilootproject in detail beschreven en verneem je hoe je financieel kan participeren. Doe mee en word energie-coöperant!

Infoavond gaat door op vrijdag 14 september in OC De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34C, 3271 Zichem, 20u-21u30.

Als je niet kunt komen naar de infoavond maar toch wilt meedoen graag je gegevens doorsturen naar ikstroommee@hagelandstroomt.be.

23 mei: Infomoment HagelandStroomt 20 u

Met enkele geëngageerde inwoners van Scherpenheuvel-Zichem zijn we gestart met een burgerinitiatief onder de naam HagelandStroomt om lokale hernieuwbare energie te produceren.

Een eerste project is het installeren van zonnepanelen op het dak van een gemeentelijk gebouw in
Scherpenheuvel-Zichem. In afwachting van een nieuwe coöperatie werken we samen met een bestaande energie coöperatie.

Op www.hagelandstroomt.be kom je te weten waarom we dit doen, hoe je kan meedoen en waar we nu staan. Of kom naar het infomoment op woensdag 23 mei om 20u in zaal Den Cayberg
Lobbensestraat 93 B, Zichem (Keiberg).

14 april: Repair Café 9u30-12u30

Op zaterdag 14 april tussen 9u30 en 12u30 organiseren we opnieuw een Repair Café. Plaats van afspraak: Bibliotheek, Westelsebaan 134 in Averbode.

Breng je kapotte spullen mee om te herstellen met de hulp van de aanwezige Handige Harry’s en Mariekes of kom gewoon eens langs om een kijkje te nemen. Je kan al zeker terecht op dit Repair Café voor het herstellen van kleding, klein electro, fietsen en lijm- en plakwerkjes.

De herstellingen zijn gratis, enkel het gebruikte materiaal is te betalen. Wil je zeker zijn dat je herstelling kan doorgaan breng dan de reservestukken (rits, knop, remblokjes…) mee.

En terwijl je wacht of na de herstelling kan je aan de bar een kop koffie, biertje of fruitsap drinken en nakaarten met buren of kennissen.

Meer info vind je op www.repaircafe.be.

14 maart: Infoavond oprichting energie-coöperatie in het Hageland

Wij zoeken partnerorganisaties en vrijwilligers die actief willen meewerken aan de oprichting van een energie-coöperatie in het Hageland.

Doel is lokale duurzame energieprojecten te realiseren en winst lokaal te herinvesteren in energiebesparende maatregelen. Van de burger, voor de burger. Dit project wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectoproep Gemeente voor de Toekomst.

Het spreekt voor zich dat de oprichting van een burgercoöperatie veel helpende handen vraagt. Zowel medewerkers voor de stuurgroep en werkgroepen als vrijwilligers die mee willen helpen aan het opzetten van de communicatiestructuur of met praktische zaken zoals flyeren of een infostand.

Doe je graag mee, kom dan zeker af op woensdag 14 maart om 19u30. De infoavond voor alle geïnteresseerde vrijwilligers en organisaties gaat door in Den Egger, August Nihoulstraat 13-15 te Scherpenheuvel.

16 januari: Ecoactief aan de slag in Scherpenheuvel-Zichem

In samenwerking met de Bib organiseren we een infoavond op dinsdag 16 januari van 20 tot 21u30 over de transitieactiviteiten in Scherpenheuvel-Zichem en krijg je een overzicht van hoe jezelf actief kan meewerken aan de transitie naar een duurzamere toekomst in onze gemeente.

Ons Zonneplan zal uitgebreid aan bod komen!

Plaats van afspraak Bib, Westelsebaan 134, Averbode.

 

Ons zonneplan is geselecteerd door KBS in kader van gemeente voor de toekomst!

Ons project “Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem” ingediend in het kader van de projectoproep Gemeente voor de Toekomst van de Koning Boudewijnstichting is geselecteerd door de jury en krijgt 2500 € voor de realisatie ervan.

Doel van het Zonneplan is een energie-coöperatie op te richten om te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten te besteden aan lokale energie-efficiëntie projecten. Een eerste project is het installeren van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.

Als je aan dit boeiende project wil meewerken laat zeker iets weten via email naar Transitie_Scherpenheuvelzichem@live.be.

 

 

15 november: Open Transitievergadering

Wij nodigen iedereen van harte uit op onze eerste open bijeenkomst die doorgaat in de Bibliotheek te Averbode (15 november 20u-21u30). Onze bedoeling is enerzijds te informeren en anderzijds te polsen naar wat leeft in Scherpenheuvel-Zichem op transitie-vlak.

Hopelijk kunnen we een aantal aanwezigen warm maken om in de toekomst samen te werken aan een duurzaam Scherpenheuvel-Zichem. Wij zijn immers op zoek naar een nieuwe bestuurder en trekkers voor de kerngroep. Daarnaast kunnen we altijd hulp gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten. In ruil voor je engagement krijg je de kans om samen met bondgenoten de transitie naar een duurzamere toekomst vorm te geven in onze gemeente en daardoor boeiende kennis op te doen, andere mensen te ontmoeten en nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen.

Voor meer info over de bestuurders-, trekkers-, vrijwilligersrollen klik hierop: Transitie open functies en taken.

Met speciale dank aan de bibliotheek voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor de bijeenkomst.