HagelandStroomt

Voor dit project hebben we een aparte website aangemaakt. Alle info en nieuws vind je op www.hagelandstroomt.be.

Beschrijving van het project

Transitie Scherpenheuvel-Zichem wil meewerken aan de oprichting van een energie-coöperatie in het Hageland met als doel te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten besteden aan lokale energie-efficiëntie projecten. Een eerste project is reeds gerealiseerd, een 40 kW piek PV installatie op het dak van OC De Hemmekes in Zichem.

Wij werken ook samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem rond elektrische deelmobiliteit. Dit kadert in een stroomvernellersproject. De elektrsiche deelauto is reeds aangekocht en wordt later dit jaar gekoppeld aan de PV installatie OC De Hemmekes in Zichem.

Tenslotte bereiden we een subsidieaanvraag voor bij de provincie voor een klimaatproject gericht naar KMO’s. Het doel van dit project is KMO’s gevestigd in Noord-Hageland (as Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot) te ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen in lijn met de Vlaams- Brabantse 2040 klimaatdoelstellingen.